Skonsolidowany raport za I kw. 2014 roku

Numer: 8/2014
Data: 15.05.2014 09:49

Skonsolidowany raport za I kw. 2014 roku

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu