Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kw 2016 roku

Numer: 3/2017
Data: 14.02.2017 18:12

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu