Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

Numer: 11/2017
Data: 23.06.2017 17:00

Zarząd spółki Blumerang Investors S.A., w nawiązaniu do raportu numer 9/2017 przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej- Pana Mariusza Koitki oraz Pana Macieja Pawlińskiego.
M. Pawliński- życiorys .PDF
M. Koitka- życiorys.PDF
Podstawa prawna: §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu