BLUMERANG INVESTORS SA informacja o istotnej transakcji

Numer: 6/2013
Data: 27.03.2013 17:45

Blumerang Investors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2013 roku doszło do zawarcia między Emitentem a spółką T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu umowy sprzedaży 1.855 udziałów w spółce T2 Jasielska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (numer KRS: 372251). W wyniku transakcji Emitent nabył 1.855 udziałów w spółce T2 Jasielska sp. z o.o. za cenę 2.400.000,00 zł i stał się jedynym udziałowcem ww. spółki.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty ceny do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna – §3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO