BLUMERANG INVESTORS SA informacja o istotnej transakcji

Numer: 12/2013
Data: 04.04.2013 17:52

Blumerang Investors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2013 roku doszło do zawarcia między Emitentem, a spółką ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu umowy, zgodnie z którą Emitent, działając na podstawie art. 453 Kodeksu cywilnego, w miejsce zapłaty części ceny za akcje spółki T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 276511), zbył 1.855 udziałów w spółce T2 Jasielska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (numer KRS: 372251), zwalniając się w ten sposób z części zobowiązania do zapłaty ceny za akcje T2 Investment S.A..

W wyniku transakcji Emitent zbył 1.855 udziałów w spółce T2 Jasielska sp. z o.o. w cenie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zł i nie jest już udziałowcem ww. spółki.

Blumerang Investors S.A. jest zobowiązana do zapłaty pozostałej części ceny za akcje T2 Investment S.A. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna – §3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO