BLUMERANG INVESTORS SA Jednostkowy raport za I kwartał 2012

Numer: 6/2012
Data: 15.05.2012 15:26

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kw. 2012

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

załącznik