BLUMERANG INVESTORS SA Jednostkowy raport za III kwartał 2013

Numer: 22/2013
Data: 14.11.2013 20:26

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik