BLUMERANG INVESTORS SA Jednostkowy raport za IV kw. 2012

Numer: 3/2013
Data: 15.02.2013 00:05

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kw. 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik