BLUMERANG INVESTORS SA powołanie rady nadzorczej

Numer: 17/2012
Data: 29.06.2012 18:48

Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 29.06.2012 roku postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. następujące osoby:

- Mariusz Koitka

- Beata Schmidt-Tylińska

- Janusz Kraśniak

- Andrzej Dulnik

- Adam Dawczak-Dębicki

Podstawa prawna: § 3 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect