BLUMERANG INVESTORS SA Skonsolidowany raport roczyny za rok 2011

Numer: 15/2012
Data: 14.06.2012 23:05

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

załącznik