BLUMERANG INVESTORS SA Skonsolidowany raport za I kwartał 2012

Numer: 7/2012
Data: 15.05.2012 15:35

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2012 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik