BLUMERANG INVESTORS SA Skonsolidowany raport za II kwartał 2012

Numer: 20/2012
Data: 10.08.2012 11:36

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kw. 2012 roku.

Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

załącznik