BLUMERANG INVESTORS SA Skonsolidowany raport za IV kw. 2012

Numer: 4/2013
Data: 15.02.2013 00:06

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw. 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik