BLUMERANG INVESTORS SA tekst jednolity statutu spółki

Numer: 10/2012
Data: 31.05.2012 11:26

Zarząd Emitenta, iż w dniu 30 maja 2012 r. Rada Nadzorcza przjyęła tekst jednolity statutu Spółki (statut w załączniku).

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik