BLUMERANG INVESTORS SA uchwały podjęte na ZWZ

Numer: 16/2012
Data: 29.06.2012 18:44

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik