BLUMERANG INVESTORS SA uzupenienie raportu numer 26/2012

Numer: 27/2012
Data: 06.09.2012 10:09

Niniejszym Zarząd Emitenta uzupełnia raport numer 26/2012 z dnia 5.09.2012 roku o podstawę prawną: §3 ust.1 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.