BLUMERANG INVESTORS SA Wykup obligacji serii A

Numer: 25/2013
Data: 20.12.2013 17:22

Emitent informuje, iż w nawiązaniu do raportu numer 31/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku w dniu 20 grudnia 2013 roku Spółka dokonała całkowitego, terminowego wykupu 2.000 obligacji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu numer 1/12/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.