BLUMERANG INVESTORS SA Zawarcie istotnej umowy

Numer: 2/2014
Data: 02.01.2014 16:10

Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 31 grudnia 2013 roku na mocy której Emitent zawarł ze spółką T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę datio in solutum (art. 453 kodeksu cywilnego). Na podstawie ww. umowy Emitent przeniósł na rzecz T2 INVESTMENT S.A. 92.400 akcji spółki LMB CAPITAL S.A. w zamian za zwolnienie przez T2 INVESTMENT S.A. Emitenta z obowiązku zapłaty części ceny w wysokości 875.000,00 zł za udziały w spółce T2 Jasielska Sp. z o.o. wynikającej z umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 27 marca 2013 roku (informacja o zawarciu umowy przekazana raportem nr 6/2013).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.