BLUMERANG INVESTORS SA zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu transakcji zbycia akcji

Numer: 22/2012
Data: 22.08.2012 12:25

Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Pana Grzegorza Piaseckiego zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu 1.534.261 akcji Emitenta w dniu 10 sierpnia 2012 roku, które stanowiły ponad 15% wszystkich akcji Emitenta.

Po dokonaniu transakcji Pan Grzegorz Piasecki nie posiada akcji BLUMERANG INVESTORS S.A.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.