BLUMERANG INVESTORS SA zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE SA

Numer: 3/2012
Data: 02.02.2012 14:51

Zarząd Blumerang Investors S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 31.01.2012 roku otrzymał od sprzedającego podpisany aneks do umowy sprzedaży akcji BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.), zawartej dnia 5.01.2011 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 6.01.2011 roku.

Na podstawie aneksu strony postanowiły zmienić cenę nabycia akcji BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.), poprzez jej obniżenie do kwoty 2.305 000,00 zł. Pozostałe postanowienie umowy pozostały bez zmian.

Emitent przekazał informację o aneksie do umowy sprzedaży akcji, ze względu na fakt, że akcje spółki BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.) stanowią aktywa o istotnej wartości dla Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.