BLUMERANG PRE IPO SA decyzja zarządu w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym

Numer: 24/2010
Data: 28.10.2010 19:13

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2010 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd planuje zakończyć powyższy proces do końca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.