BLUMERANG PRE IPO SA nabycie akcji spółki ABACAB NT S.A.

Numer: 1/2011
Data: 06.01.2011 20:47

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 r. nabył 161.936 akcji spółki ABACAB NT S.A. z siedzibą w Poznaniu. Akcje te stanowią 72,9% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki. Cena nabycia wyniosła 8,5 mln zł.

ABACAB NT S.A. jest firmą inwestycyjną, której głównym celem inwestycyjnym są spółki działające branży nowych technologii, biotechnologii i energii odnawialnej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/