BLUMERANG PRE IPO SA nabycie akcji spółki FINHOUSE SA

Numer: 9/2010
Data: 26.03.2010 16:22

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2010 z dnia 23 marca 2010 r., Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2010 r. nabył 100.000 akcji spółki FINHOUSE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.