BLUMERANG PRE IPO SA nabycie aktywów o istotnej wartości

Numer: 12/2010
Data: 12.05.2010 16:28

Emitent informuje, iż w dniu 11 maja 2010 dokonał opłacenia 1.400.000 akcji nowej emisji serii B spółki akcyjnej pod firmą LMB CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 1 zł za akcję i była równa ich wartości nominalnej, zatem łączna kwota wydatkowana na objęcie akcji serii B wyniosła 1.400.000 zł. Emitent jest założycielem tej spółki i posiada w niej już 500.000 akcji serii A.

LMB CAPITAL S.A. jest firmą inwestycyjną o charakterze funduszu wyspecjalizowanego w dokonywaniu inwestycji w wykupy przedsiębiorstw (buyouts). W obszarze zainteresowania LMB CAPITAL S.A. leżą w szczególności transakcje realizowane z wykorzystaniem finansowania dłużnego, czyli wykupy lewarowane (LBO – Leveraged Buy Outs) i przejęcia dokonywane wspólnie z menedżerami, czyli wykupy menedżerskie (MBO – Management Buy Outs). Środki pozyskane przez LMB CAPITAL S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na finansowanie realizowanych właśnie przez spółkę inwestycji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.