BLUMERANG PRE IPO SA podpisanie umowy inwestycyjnej

Numer: 8/2010
Data: 23.03.2010 19:04

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której BLUMERANG PRE IPO S.A. nabędzie 100.000 akcji spółki FINHOUSE S.A. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 19.500,00 zł, przed rozpoczęciem notowań akcji tej Spółki na rynku NewConnect. Akcje będące przedmiotem umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta stanowią obecnie 5% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu FINHOUSE S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.