BLUMERANG PRE IPO SA podpisanie umowy inwestycyjnej

Numer: 2/2011
Data: 06.01.2011 20:48

W dniu 5 stycznia 2011 r. BLUMERANG PRE IPO S.A. zawarł z ABACAB NT S.A. z siedzibą w Poznaniu i One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę inwestycyjną. Zamiarem BLUMERANG PRE IPO S.A. i One-2-One S.A. jest współpraca w ramach ABACAB NT S.A. (obecnie trwa procedura rejestracji w KRS zmiany firmy spółki na BLU ONE S.A.) ukierunkowana na inwestycje kapitałowe w podmioty znajdujące się w początkowych fazach rozwoju, działające w branży nowych technologii, biotechnologii i energetyki odnawialnej. W ramach realizacji umowy One-2-One S.A. obejmie akcje nowych emisji ABACAB NT S.A, w wyniku czego osiągnie docelowo ok. 30% udział w kapitale zakładowym ABACAB NT S.A., a docelowy udział BLUMERANG PRE IPO S.A. w ABACAB NT S.A. wyniesie 51% (obecnie 72,9%). ABACAB NT S.A. przejmie od One-2-One S.A. projekty inwestycyjne spełniające wskazane wyżej kryteria. Ponadto, BLUMERANG PRE IPO S.A. i One-2-One S.A. zainwestują do maja bieżącego roku w ABACAB NT S.A. po 500 tys. zł w ramach objęcia akcji nowej emisji, z przeznaczeniem na inwestycje w kolejne projekty.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/