BLUMERANG PRE IPO SA – projekty uchwał na WZA

Numer: 13/2011
Data: 19.05.2011 15:14

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 r. w siedzibie Emitenta w Poznaniu, ul. Jasielska 16a, o godz. 12.00.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

kom ebi zdz/