BLUMERANG PRE IPO SA terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010

Numer: 4/2010
Data: 30.01.2010 10:43

Zarząd Emitenta informuje niniejszym o terminach publikacji raportów okresowych w 2010 r.

- 11 lutego 2010 r. – raport kwartalny za IV kw. 2009 r.,

- 13 maja 2010 r. – raport kwartalny za I kw. 2010 r.,

- 8 czerwca 2010 r. – raport roczny za 2009 r.,

- 12 sierpnia 2010 r. – raport kwartalny za II kw. 2010 r.,

- 15 listopada 2010 r. – raport kwartalny za III kw. 2010 r.,

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

kom ebi zdz/