BLUMERANG PRE IPO SA wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji

Numer: 4/2011
Data: 27.01.2011 17:12

W związku z informacją przekazaną Emitentowi przez spółkę zależną – BLU ONE S.A., Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 stycznia 2011 r., decyzją Zarządu GPW w Warszawie S.A., do obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało łącznie 2.322.000 akcji spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu.

INNO-GENE S.A. jest spółką mającą za cel utworzenie i zarządzania grupą kapitałową spółek z sektora life-science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie, prowadzące własne nowatorskie prace badawczo-rozwojowe oraz potrafiących skomercjalizować efekty swych prac. INNO-GENE S.A. jest spółką dominującą w stosunku do dwóch spółek: Centrum Badań DNA Sp. z o. o. w Poznaniu oraz NewLab Systems Sp. z o.o. (w obydwu spółkach posiada 100% udziałów). Pierwsza z nich zajmuje się diagnostyką genetyczną w zakresie identyfikacji infekcji, identyfikacją predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób dziedzicznych, pracami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizacją tych prac badawczo – rozwojowych. NewLab Systems Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów brand`owych, w tym głównie zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń laboratoryjnych do prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej. BLU ONE S.A. posiada akcje INNO-GENE S.A. stanowiące 18% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu.