BLUMERANG PRE IPO SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki portfelowej

Numer: 7/2011
Data: 13.03.2011 17:08

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 11 marca 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną emisją akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B oraz C.

Działalność PBO Anioła S.A. obejmuje realizację kompleksowych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego (osiedla domów jednorodzinnych, budynki wielorodzinne), przemysłowego (sklepy, hale produkcyjne, hale magazynowe), obiektów użyteczności publicznej (szkoły, obiekty sportowe, biurowce), a także modernizacje, adaptacje, przebudowy i remonty obiektów istniejących. Do zleceniodawców spółki należą m.in. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (właściciel sieci sklepów Biedronka), TESCO Sp. z o.o, Plus Market Sp. z o.o, ALDI Polska Sp. z o.o., oraz samorządy lokalne.

BLUMERANG PRE IPO S.A. wraz ze spółką zależną kapitałowo – CARBON INVEST S.A., jest właścicielem akcji PBO ANIOŁA S.A. stanowiących obecnie 4,9% udział w kapitale i 3,0% udział w głosach na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.