BLUMERANG PRE IPO SA zawarcie istotnej umowy

Numer: 19/2010
Data: 20.07.2010 11:57

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2010 r. zawarł umowę warunkową, na podstawie której zbył 114.000 akcji spółki PBO „ANIOŁA” S.A. z siedzibą w Kostrzynie, za łączną kwotę 750,1 tys. zł (cena nabycia sprzedawanego pakietu akcji wynosiła 427,4 tys. zł). Po transakcji Emitent posiada 146.000 akcji PBO „ANIOŁA” S.A., dających 2,73% udział w kapitale i 1,51% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.