BLUMERANG PRE IPO SA zbycie akcji spółki portfelowej

Numer: 22/2010
Data: 05.10.2010 08:38

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 4 października 2010 r., w transakcjach poza rynkiem zorganizowanym (umowy cywilne), sprzedał 12.501.000 akcji spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 375.030,00 PLN. Po transakcjach, o których mowa powyżej, BLUMERANG PRE IPO S.A. nie posiada akcji VENO S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.