Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020

Numer: 1/2020
Data: 29.01.2020 14:31

Zarząd Blumerang Investors S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2019 roku – 13 lutego 2020 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2019 rok – 12 maja 2020 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu