Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 08.04.2020r.

Numer: 2/2020
Data: 08.04.2020 15:35

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUMERANG INVESTORS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16A
_ulica_ _numer_
61 664 80 61 61 664 80 62
_telefon_ _fax_
info@preipo.pl www.blumerang.pl
_e-mail_ _www_
7811809934 300623460
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Andrzej J. Dulnik Prokurent
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 08.04.2020r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Emitent przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.04.2020 roku:

1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 4.139.522 głosów na ZWZ, które stanowiły 43,12% na NWZ i które stanowiły 100 % udziału w ogólnej liczbie głosów