Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2018r.

Numer: 5/2018
Data: 12.06.2018 15:52

12-06-2018 15:52:17 | Bieżący | ESPI | 5/2018

RB_ASO: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2018r.
Data: 2018-06-12
Firma: BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2018
Data sporządzenia: 2018-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2018r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Blumerang Investors S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2018 roku:
1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 8.090.594 głosy na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2018 roku i które stanowiły 84,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUMERANG INVESTORS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16A
_ulica_ _numer_
61 664 80 61 61 664 80 62
_telefon_ _fax_
info@blumerang.pl www.blumerang.pl
_e-mail_ _www_
7811809934 300623460
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-12 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu