Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta

Numer: 3/2019
Data: 20.12.2019 18:01

Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta BLUMERANG INVESTORS S.A. (PLBLMPI00017)

20-12-2019 18:00:18 | Bieżący | ESPI | 3/2019

RB-W_ASO: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
Data: 2019-12-20
Firma: BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Blumerang Investors S.A. _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku spółka Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej 16C/3, działając stosownie do art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomiła Emitenta o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_1

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLUMERANG INVESTORS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-179 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jeleniogrska 16C/3
_ulica_ _numer_
795522055
_telefon_ _fax_
info@blumerang.pl www.blumerang.pl
_e-mail_ _www_
7811809934 300623460
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu