Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw. 2015 roku

Numer: 7/2015
Data: 15.05.2015 16:22

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw. 2015 roku

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu