Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw 2017 roku

Numer: 6/2017
Data: 16.05.2017 11:28

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu