Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw 2019 roku

Numer: 5/2019
Data: 15.05.2019 17:30

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Blu_I_kw_2019_jednostkowy

Blu_Ikw2019_skonsolidowany