Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2015 roku

Numer: 10/2015
Data: 19.06.2015 16:26

Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2015 roku

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu