Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2016 roku

Numer: 10/2016
Data: 12.08.2016 16:24

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kw 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu