Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2017 roku BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

Numer: 12/2017
Data: 11.08.2017 14:26

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

blu II kwartal2017-jednostkowy

Blu II kwartał 2017-skonsolidowany