Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2018 roku

Numer: 9/2018
Data: 14.08.2018 17:25

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Blu_II2018_jednostkowy.PDF

Blu_IIQ2018_skonsolidowany.PDF