Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2019 roku

Numer: 8/2019
Data: 14.08.2019 16:02

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Blu-IIQ2019-jednostkowy

Blu-2Q2019-skonsolidowany