Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw. 2014 roku

Numer: 16/2014
Data: 14.11.2014 12:55

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw. 2014 roku

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kw. 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu