Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2015 roku

Numer: 12/2015
Data: 13.11.2015 16:24

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu