Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2016 roku

Numer: 11/2016
Data: 15.11.2016 10:15

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu