Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2017 roku

Numer: 13/2017
Data: 14.11.2017 17:00

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Blu_IIIQ2017_raport_jednostkowy.PDF
Blu_IIIQ2017_raport_skonsolidowany.PDF
  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu