Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2018 roku

Numer: 11/2018
Data: 14.11.2018 16:13

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Blu_IIIQ2018_jednostkowy

Blu_IIIQ2018_skonsolidowany

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu