Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2019 roku

Numer: 9/2019
Data: 14.11.2019 16:20

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Blu_III_Kw_2019_Raport_jednostkowy

Blu_III_Kw_2019_Raport_skonsolidowany